News

รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล อุชายภิชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตรนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับคุณรัชรินทร์ ยิ่งยืนยง (Deputy Campus Recruitment Manager) และคุณภัทรภร มดิศร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จาก HUAWEI Technologies Thailand Co.,Ltd. โดยทาง Huawei แนะนำโครงการฝึกงานระยะยาวและการฝึกงานภาคฤดูร้อน โครงการสหกิจศึกษา โครงการนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำคัญในโลกดิจิทัล

22 สิงหาคม 2565

วิศวะฯ มธ. เปิดตัว 4 หลักสูตรใหม่ “วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ” TEP-TEPE: The Next Concept of Engineering Education ปฐมบทใหม่ของการเรียนวิศวกรรม ในโอกาสครบรอบ 33 ปีของ TSE พร้อมเดินหน้าบูรณาการทักษะและองค์ความรู้ เพื่อการสร้างวิศวกรยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย ขับเคลื่อนตลาดแรงงานศักยภาพสูง ภายใต้โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. หรือ TEPE (Thammasat English Programme of Engineering)

19 สิงหาม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

19 สิงหาคม 2565

วิศวะฯ มธ. ต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว.มธ.- สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน จากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่มาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.หาญพล พึ่งรัศมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และยังได้พานักเรียนเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่างๆ ทั้ง 5 ภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกด้วย

11 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักศึกษา รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา " ระดับดี " กลุ่มที่ 2 การสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ " รางวัล เหรียญทอง " ระดับบัณฑิตศึกษา ชื่อผลงาน "อุปกรณ์ฝึกการทำงานของแขน แบบฝึกแขนสองข้าง ผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตร" จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวธันยพร วงศ์วัชรานนท์ และ นายเมธาสิทธิ์ เกียรติ์ชัยภา โดยมี ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. และ รศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู คณะสหเวชศาสตร์ มธ. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

10 สิงหาคม 2565

พลาดไม่ได้! กับรายการ TSE ID Show Up ในธีม #TSEBackToSchool ต้อนรับการเปิดเทอมของชาววิศวะฯ มธ. พบกับรุ่นพี่ TSE ในฐานะแขกรับเชิญคนพิเศษ ที่มาพร้อมไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาด (รับชมย้อนหลังได้ที่นี่)

- แชร์ประสบการณ์การเรียน เพื่อแนะแนวน้องที่สนใจ

- เทคนิคเตรียมความพร้อม TCAS สายวิศวกรรมโดยเฉพาะ

- เส้นทางประกอบอาชีพที่ไร้ขีดจำกัดหลังเรียนจบ

- ไลฟ์สไตล์สุดสนุก พร้อมโชว์สุดพิเศษ

4 สิงหาคม 2565

การเรียนการสอนของนักศึกษา TSE ประจำปีการศึกษา 1/2565

1. การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Onsite 100%2. นักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อ Covid19 ให้แจ้งอาจารย์ประจำวิชาทราบ และกรอกข้อมูลผ่านทาง QR Codeเมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อให้นักศึกษาหยุดรักษาตัวตามคำแนะนำแพทย์ หรืออย่างน้อย 10 วัน ก่อนกลับมาเรียนตามปกติ3. การวัดผลกลางภาค และปลายภาค จะดำเนินการสอบเป็นรูปแบบ Onsite

4 สิงหาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 (SC3) ห้อง 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานให้โอวาทพร้อมมอบรางวัลเรียนดี และรางวัลประกาศนียบัตร/ทุนส่งเสริมนักกิจกรรมดีเด่น สำหรับปีที่ผ่านมา และมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ให้ข้อแนะนำต่างๆ ในสิ่งที่นักศึกษาควรรู้เกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ยังได้เรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “คณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง” ที่ห้อง 411 อาคาร SC3 ด้วยเช่นกัน

3 สิงหาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ผศ.ดร.สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ และ อ.ดร.ภีม เหนือคลอง ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3 สิงหาคม 2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสามฝ่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะฯ ร่วมกับ กองทัพไทย และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำข้อตกลงด้วยเป้าหมายในการจัดสรรคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ความรู้พัฒนาบุคลากรทางด้าน Cyber Security ให้แก่กำลังพลของกองทัพไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจ

2 สิงหาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมอบให้แก่ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2565 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

1 สิงหาคม 2565

ยินดีต้อนรับนักศึกษา เข้าสู่งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการ TU-PINE ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

26 กรกฎาคม 2565

ยินดีต้อนรับนักศึกษา เข้าสู่งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการ TEP-TEPE ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

25 กรกฎาคม 2565

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ดร.กรรณกร อินทรขำ ปริญญาเอก Cardiovascular Sciences (Biomedical engineering and medical physics) นักวิทยาศาสตร์ งานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์ และ Honorary Visiting Fellow at Cardiovascular Sciences, University of Leicester รับชมได้ที่นี่

24 กรกฎาคม 2565

ไม่ว่าจะ Extroverted หรือ Introverted ก็ต้องเขินอายเวลาเจอผู้คนใหม่ สถานที่ใหม่ เป็นเรื่องธรรมดา เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด นั่นคือ เราพบเจอกันน้อยลง ทำกิจกรรมร่วมกันน้อยลง ทำเอาสกิลการเข้าสังคมติดลบไปด้วย ทำให้น้อง ๆ หลายคนรู้สึกทำตัวไม่ถูกเมื่อต้องเริ่มต้นผูกมิตรโดยเฉพาะกับเพื่อนใหม่ และยิ่งเป็นสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ยิ่งแตกต่างไปจากสังคมมัธยมของน้อง ๆ อย่างแน่นอนค่ะ วันนี้แอดมินขอใช้ประสบการณ์ด้านการศึกษาของ #TSE มากว่า 30 ปี มาแนะนำวิธีเริ่มต้นทำความรู้จักเพื่อนใหม่ได้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน ให้น้อง ๆ พร้อมกับการมาของช่วง #เปิดเทอม ที่ใกล้เข้ามาแล้ว อ่านต่อได้ที่นี่

18 กรกฎาคม 2565

และในเร็ว ๆ นี้ เตรียมพบกับการพลิกโฉมครั้งสำคัญด้านการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมของ TSE ที่จะเพิ่มดีกรีความเข้มข้น และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่แบบ 360 องศา อ่านต่อได้ที่นี่

1 กรกฎาคม 2565

#TSE ชวนปักหมุดตามรอยซีรีส์สุดฮิตแห่งปี #CutiePieSeries ‘นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ’ ที่มีฉากถ่ายทำใน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมส่องไอจี (IG) รุ่นพี่ของ TSE ‘ไบเบิ้ล’ วิชญ์ภาส สุเมตติกุล จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TEPE) นักแสดงที่แจ้งเกิดจากบท ‘เวกัส’ มาเฟียมาดร้ายใน #KinnPorschetheserie ‘รักโคตรร้าย สุดท้ายโคตรรัก’ และ ‘คอปเปอร์’ ภูริวัจน์ โชติรัตนศักดิ์ รุ่นพี่จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (TEP) ที่ใช้ความไอต้าว ตกหัวใจในบทบาทน้องชายของนายเอกจากซีรีส์ #OurDays ‘รักได้ไหมนายไม่ยิ้ม’ อ่านต่อได้ที่นี่

30 มิถุนายน 2565

จัดอันดับ 5 ไลฟ์สไตล์ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมส่องไอเดียต่อลมหายใจให้โลก TSE คิดมาให้ครบ แชร์ต่อให้เพื่อนๆทำตามได้เลย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอร่วมสะท้อนปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ผ่าน 5 อันดับพฤติกรรมที่เราทำร้ายโลกโดยไม่รู้ตัว มาลองเช็คกันหน่อยดีไหมว่า ตัวเราเองเข้าข่ายพฤติกรรมเสี่ยงไปแล้วกี่ข้อ? อ่านต่อได้ที่นี่

30 มิถุนายน 2565

เตรียมตัวเข้าสู่ยุคใหม่! #TSE อยากชวน #GenZ มาเตรียมตัวให้พร้อม กับ 5 ทักษะที่ต้องมีติดตัว #FutureSkill กับอาวุธทางความคิดและเทคนิคง่าย ๆ ที่ดึงศักยภาพและไลฟ์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้อง Gen Z มาผสมผสานให้เกิดความลงตัว ที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย จะไม่ใช่อุปสรรคต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต อ่านต่อได้ที่นี่

29 มิถุนายน 2565

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ (TEP-TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) ได้จัดกิจกรรม First Meet ให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนำหลักสูตร คณะฯ และพาปั่นจักรยานเพื่อทัวร์รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แนะนำสถานที่ และหน่วยงานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่


27 มิถุนายน 2565

"TSE School Tour 2022" โครงการเเนะนำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือน “มิถุนายน” ให้กับน้องๆ นักเรียน และผู้ปกครอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร

29 มิถุนายน 2565

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Summer School ร่วมกับนักศึกษาจาก Ecam, Lyon ประเทศฝรั่งเศส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

27 มิถุนายน 2565

เพราะการลงทุน...มีความเสี่ยง! จะดีกว่าหรือไม่ ถ้ามีเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเข้ามาเป็นตัวช่วย ให้คุณสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจ ซึ่งในโพสนี้ TSE จะมาแนะนำไอเทมเด็ด ที่นักลงทุนรุ่นใหม่ รู้ไว้ ได้เปรียบแน่นอน

วันนี้แอดมินจะพาไปไขข้อสงสัยด้านการลงทุนผ่านมุมมองจากเลนส์ด้านวิศวกรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์ อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) อ่านต่อได้ที่นี่

24 มิถุนายน 2565

รศ. ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชลดา เหลืองอาภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา ให้การต้อนรับ Mr. Hiroshi Nakamura (General Manager) เเละ VIP guest จาก DENSO Corporation, Mr. Hiroshi Kondo (Head of Business Unit) จากบริษัท Toyota Tsusho Denso Electronics (Thailand) co. ltd ที่เดินทางมาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ทางด้านการส่งนักศึกษาไปฝึกงานระยะยาว 1 ปี เเละการทำงานวิจัย ร่วมกับบริษัท Toyota Tsusho Denso Electronic (Thailand) co. ltd พร้อมนำเยี่ยมชมอาคารปฎิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ เเละตึกนวัตกรรม ห้อง Training center ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

23 มิถุนายน 2565

ดร.ชนัณญา โล่ห์รักษา ดร. ป้ายแดง จาก TSE ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก”สาขาวิศวกรรมทางการแพทย์” (ผู้บริหาร บริษัท เฟิร์สคลาสฮอนเนอร์ จำกัด) สำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีตามหลักสูตร!! พร้อมมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล Scopus ในระดับ Q1 และ Q2 อยากรู้เคล็ดลับทำยังไง ดูที่นี่เลย

23 มิถุนายน 2565

โครงการ TEP-TEPE จัดงาน Pre-Departure 2022 เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา TEP-Nottingham ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ 2 ปีสุดท้าย ณ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ในเดือนกันยายน 2565 นี้ โดยโครงการ TEP-TEPE ได้มีการให้ข้อมูลทางด้านวิชาการ การขอวีซ่า และการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ TEP-Nottingham ให้กับน้องๆ ที่กำลังจะเดินทางได้รับทราบ อ่านต่อได้ที่นี่

22 มิถุนายน 2565

#แนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร. จินตหรา ลาวงศ์เกิด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญ- Highway Materials and Highway Engineering- Building Information Modeling (BIM)- Micro/Nano-mechanics- Theoretical and Applied Mechanics: Solid Mechanics- Finite Element Analysis- Nonlinear Structure Modeling

7 มิถุนายน 2565

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้มีความร่วมมือกันในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมโดยอาศัยกิจการวิทยุสมัครเล่น ดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น สถานีรับสัญญาณดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น การจัดกิจกรรมการติดต่อนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติผ่านกิจการวิทยุสมัครเล่น รวมถึงการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งศูนย์รังสิต และ ศูนย์พัทยา เป็นสถานีรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถใช้งานเพื่อการศึกษาได้อย่างทั่วถึง

1 มิถุนายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

29 พฤษภาคม 2565

มอง Metaverse ผ่านหลักวิศวกรรมไปกับ TSE บทสัมภาษณ์อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์ ที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับเมตาเวิร์ส (Metaverse) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่หนีไม่พ้นไลฟ์สไตล์ที่ดำเนินไปพร้อมกับเมตาเวิร์ส (Metaverse) ผ่านแนวคิดด้านวิศวกรรม ที่เติมเต็มกันและกันจนเรียกได้ว่าเป็นช่วงกราฟขาขึ้นของผู้เรียนวิศวกรรมยุคใหม่อย่างแท้จริง

24 พฤษภาคม 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผศ.ดร.สนันตน์เขม อิชโรจน์ อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) ได้ต้อนรับการเยี่ยมชมอาคารปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีตัวแทนจากบริษัท TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. และ บริษัท TOYOTA TSUSHO DENSO ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. ในความร่วมมือการส่งตัวนักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา)

11 พฤษภาคม 2565

ฟังมุมมอง วิธีคิด การเลือกหาอนาคตการเรียนในสิ่งที่ชอบ และสามารถต่อยอดไปสู่จุดหมายของตัวเองได้กับ คุณพัฒนวี โพธิ์ทอง ศิษย์เก่าวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE (รุ่นที่ 3) โครงการ TU-PINE จากเด็ก ม.ปลาย ที่จบจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม มีผลการเรียนที่ค่อนข้างดี เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด ซึ่งการจะหาที่เรียนต่อในกรุงเทพนั้น น่าจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ทำไมถึงมาเลือกเรียนวิศวะกับเราที่ TSE และเมื่อจบจาก TSE แถมยังจบไปด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง นอกจากความรู้ที่ได้ติดตัวไปแล้ว เขาได้อะไรกับ 4 ปี จากรั้วธรรมศาสตร์บ้าง อ่านได้ที่นี่เลย

9 พฤษภาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพลวรรธน์ พระสว่าง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบทความชิงรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์”

4 พฤษภาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge: gSIC 2022) ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 15 (i-CREATe 2022) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

3 พฤษภาคม 2565

ชวนมาเก็บเกี่ยววิธีคิดอย่างคนที่พร้อมจะไปผลิบานที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ กับบทสัมภาษณ์ของ ‘พี่วินเนอร์’ อัครวินท์ ศังขะนันทน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร TEPE ที่จะมาแชร์เรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่เติบโตในสายงาน Process Engineer ของบริษัท Henkel (Thailand) จนกระทั่งได้ย้ายไปประจำการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ในตำแหน่ง Regional Process Safety Manager Asia Pacific อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

2 พฤษภาคม 2565

Space Walker ผลงานการออกแบบและพัฒนา จากศูนย์ความเป็นเลิศ CED-Square ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ปัจจุบัน Space Walker ผ่านมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ และเผยแพร่เชิงพาณิชย์ นำไปใช้งานแล้วกว่า 200 ตัว ในสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน เกือบ 100 แห่ง ลดการนำเข้ากว่า 1,000 ล้านบาท เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และคนใกล้ชิด ลดภาระของบุคลการทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ รับชมต่อได้ที่นี่

28 เมษายน 2565

เรียนวิศวะ สาขาไหนดี? พาส่อง 5 สาขาวิศวกรรมยอดฮิตของ TSE รองรับทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ พร้อมด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้เรียน Gen Z สุด ๆ แถมเรียนจบมีงานทำทันที การันตีโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่ามากมายที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายเส้นทางอาชีพ เท่านั้นไม่พอ เด็ก TEP-TEPE ของเราหลายคนยังได้รับทุนโกอินเตอร์ ไปเรียนและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอีกด้วย จะไม่ปังได้ไง!...แล้ว TCAS’65 ล่ะ? อยากเรียนสาขาไหน แวะมาจับจองเลย อ่านต่อได้ที่นี่

5 เมษายน 2565

เปิดตัว Smart handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC อัตโนมัติมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ได้ถึง 99% ในระยะเวลาเพียง 18 วินาที ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ช่วยให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในยุค New normal อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

5 เมษายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับผู้แทนสำนักพระราชวังภูฏาน และผู้แทนจากสถานเอกอัคราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย อ่านต่อได้ที่นี่

24 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ร่วมงานเสวนาในเวที “เลือกตั้งผู้ว่าฯ แก้ปัญหาคนกรุง” พร้อมเสวนาในหัวข้อ “กทม.ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว?” จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 โดยมีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

23 มีนาคม 2565

TSE ขอโอกาสพาทัวร์ Co-Working Space โซนใหม่ของคณะฯ เริ่มต้นด้วยทางเข้าชั้น 1 ที่มองสามารถมองเห็นได้จากหลายทิศ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่เข้าไปใช้งานไม่รู้สึกอึดอัด มีทัศนวิสัยหลายระยะทั้งใกล้และไกลที่ทำให้สายตาได้ใช้งานได้อย่างสมดุลและไม่เหนื่อยล้า และถ้าจะแวะเช็คอิน ลงสตอรี่ อวดเพื่อนๆ ก็เก๋ไปขึ้นอีก อ่านต่อได้ที่นี่

22 มีนาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การออกแบบและพัฒนา “อุปกรณ์กายภาพแขนผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตร” จนสามารถคว้ารางวัลในกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ จากเวที I-New Gen Award ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 -2565 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

21 มีนาคม 2565

ผลงานเพื่อประชาชน! ผลผลิตจากนักศึกษา TSE ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ บริษัท สมาร์ทคลิ๊ก โซลูชั่น จำกัด กระทั่งได้รังสรรออกมาเป็นนวัตกรรม Smart SOS แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ 24 ชม. จากน้องๆ นักศึกษาโครงการ TU-PINE ชั้นปีที่ 4 อ่านต่อได้ที่นี่

21 มีนาคม 2565

เปิดมุมมอง “ทักษะที่ต้องมีติดตัว..ยังไงก็รอด” กับรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากหลักสูตรนานาชาติ (TEPE) พี่ตูน ปรีชญา สาระผล ที่มาเล่าให้ฟังถึงทักษะที่ได้รับจาก TSE ในฐานะทั้งศิษย์เก่า และการได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศและการทำงาน ณ ปัจจุบัน ลองมาดูกันสิว่าทักษะอะไรที่น้อง ๆ ควรมีติดตัวเอาไว้และทักษะอะไรที่สามารถเอามาปรับใช้หรือเอาไปต่อยอดในอนาคตกันได้บ้าง อ่านได้ที่นี่เลย

13 มีนาคม 2565

รวมคนเก่งและผลงานดัง จากวิศวะ อินเตอร์ มธ. ในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ หรือ ‘TEPE’ (Thammasat English Programme of Engineering) ที่มีทักษะและไอเดียด้านวิศวกรรมระดับท๊อปที่หาตัวจับยาก อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

11 มีนาคม 2565

เปิดใจกว้างๆ แล้วรับพลังบวกไปกับผู้หญิงเก่ง ในเดือนของ ‘ผู้หญิง’ เนื่องในวันสตรีสากล

ภายใต้ความอ่อนหวาน มีความแกร่งซ่อนอยู่ โพสนี้จะพารู้จักกับ ผศ.ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่พิสูจน์ว่าตนเองสามารถทำงานวิศวกรรมเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายได้สบาย และยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ใช้เป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อ่านต่อที่นี่

8 มีนาคม 2565

มากกว่าความสำเร็จคือความใส่ใจ! TEP ธรรมศาสตร์ เราดำเนินความร่วมมือในรูปแบบ Double Degree กับ 3 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับ World Class มาอย่างยาวนาน อาทิ University of Nottingham (UK), UNSW Sydney (Australia) และ KU Leuven (Belgium) โดยมีทีมงานมืออาชีพจากหลายภาคส่วนทั้งภายในคณะฯ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเรียนต่อต่างประเทศ และผู้ประสานงานฯ เข้ามาให้ความช่วยเหลือและดูแล เพื่อให้เส้นทางการโกอินเตอร์ของนักศึกษา TEP ของเราเป็นไปได้ด้วยดีเสมอมา แล้วนักศึกษาล่ะ ต้องเตรียมตัวยังไง? อ่านต่อได้ที่นี่เลย

25 กุมภาพันธ์ 2565

น้อง ๆ ผู้สมัครที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร TEP (Twinning Engineering Programmes) กับธรรมศาสตร์ แอดขอพามาชมวิดีทัศน์ของทางฝั่งมหาวิทยาลัย KU Leuven กันบ้าง! ในวิดีโอตัวใหม่นี้ ท่าน Herman Van Rompuy อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศเบลเยียม (ตั้งแต่ 2551-2552) และอดีตประธานคณะมนตรียุโรป (ตั้งแต่ 2552-2557) ให้เกียรติมาแนะนำมหาวิทยาลัยด้วยตัวท่านเองเลยทีเดียว รับชมกันเลย!

18 กุมภาพันธ์ 2565

TEP-TEPE ขอแสดงความยินดีกับ นายกรดนัย เอี่ยมชีรางกูร นักศึกษาทุนหลักสูตร TEPE ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และน้อง ๆ ทีมเด็กไทย Seeds for the Future รุ่นที่ 13 ที่คว้ารางวัล Gold Award อันดับ 1 ในการแข่งขัน TECH4Good ในระดับโลก

26 มกราคม 2565

พามาชม University of Nottingham หนึ่งในมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สองสถาบัน (TEP: Twinning Engineering Programme) โดยภายใน University Park Campus ของมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮมจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง อ่านเลย!

13 ธันวาคม 2564

มาทำความรู้จักศิษย์ปัจจุบัน น้องเพชร ภาสวุฒิ ลีฬหาพินิจ จากหลักสูตรวิศวกรรมอินเตอร์สองสถาบัน (TEP: Twinning Engineering Program) ที่เลือกเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย KU Leuven ประเทศเบลเยียมเมื่อช่วงปลายสิงหาคมที่ผ่านมา ใครที่อยากไปเรียนต่อเบลเยียมแต่ยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไง ขั้นตอนการยื่นใบสมัครยากมั้ย การเดินทางเข้ายุโรปท่ามกลางสถานการณ์โควิดจะท้าทายแค่ไหน รวมถึงการ study life balance ของนักเรียนไทยนั้นทำได้อย่างไร มาอ่านบทสัมภาษณ์ Q&A ของน้องเพชรกันเลย!

25 พฤศจิกายน 2564

8 พฤศจิกายนนี้ เปิดรับสมัคร "รอบรับตรง" พร้อมกันทั่วประเทศ! หลักสูตร International Program ระดับปริญญาตรีวิศวะ มธ. ไม่ว่าจะเป็น “หลักสูตรวิศวะอินเตอร์ฯ” (TEPE : Thammasat English Program of Engineering) หรือ “หลักสูตรสองปริญญา” (TEP : Twinning Engineering Program) สามารถดูข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์การยื่นคะแนน และค่าใช้จ่ายตลอดทั้ง 4 ปี รวมทั้งหมดไว้ในโพสต์นี้แล้ว!

8 พฤศจิกายน 2564

ทางคณะฯ ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนที่เดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในความร่วมมือหนึ่งจาก 3 แห่ง ได้แก่ The University of Nottingham, UNSW Sydney และ KU Leuven ได้เริ่มต้นการเรียนอย่างมีความสุข มีกำลังกาย กำลังใจ หมั่นเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ ณ ต่างแดนอย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกันขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใส่ใจในการปฎิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยของแต่ละประเทศอย่างสม่ำเสมอเมื่อออกนอกที่พัก

18 ตุลาคม 2564