ข้อมูลบริการสุขภาพและธนาคาร

บริการทางด้านสุขภาพ

นักศึกษาสามารถใช้บริการสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยซึ่งให้บริการด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานได้ฟรี ศูนย์สุขภาพมีบริการปฐมพยาบาล วินิจฉัยเบื้องต้น พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ นักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจะถูกนำตัวส่งมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต หรือโรงพยาบาลศิริราช สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ ณ ท่าพระจันทร์ หรือทางเราอาจมีการเสนอแนะให้เข้ารักษา ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่น

สถานพยาบาลศูนย์รังสิต

  • - ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายได้ที่ 02 564 4440-59 ต่อ 1274, 1275, 2542 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. ปิดในวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • - ห้อง 1063 ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์ (SC) สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายได้ที่ 02 696 6600-2 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 - 16.00 น. ปิดในวันหยุดนักขัตฤกษ์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เป็นโรงพยาบาลของรัฐในมหาวิทยาลัยที่ให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับนักศึกษา บุคลากร และชุมชนในจังหวัดปทุมธานี บริการดังกล่าวรวมถึงการรองรับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการฟรีตามสิทธิพื้นฐานที่นักศึกษาได้รับ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทางการทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ Call Center หมายเลข 02 926 9999 หรือกรณีฉุกเฉิน 02 926 9555 เว็บไซต์ http://www.hospital.tu.ac.th/index-Eng.php

Banking Services

Branches of the Thammasat Savings Cooperative, Thai Military Bank, Bangkok Bank, Krung Thai and Kasikorn Bank are all located on campus. Many ATM machines are located conveniently through- out the campus.