โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนและการศึกษาในต่างประเทศก่อตั้งขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือนักศึกษาโครงการ TEPE กลุ่มที่สองคือนักศึกษาจากต่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเขาเพิ่มพูนความรู้จากการเรียนในชั้นเรียน และสั่งสมประสบการณ์จากการทำโปรเจ็คจบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ และยังเสริมสร้างเครือข่ายนักศึกษาต่างวัฒนธรรมให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) ไม่เพียงสนับสนุนการศึกษาในชั้นคลาสเรียน ยังส่งเสริมให้นักศึกษาออกไปมีประสบการณ์ภายนอกชั้นเรียนโดยตรง แน่นอนว่าการออกไปใช้ชีวิต ณ ต่างแดนเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มพูนการศึกษาและประสบการณ์ชีวิต TSE จึงจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาขึ้นสองระดับ


 1. โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทลัยคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. กว่า 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลกได้ทำสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาของเราไม่เพียงจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์การศึกษาผ่านหลักสูตรนานาชาติแบบบูรณาการ ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับนักศึกษาจากหลายชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสามารถอ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
  https://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=411

  นักศึกษาเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา หรือหนึ่งปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาของธรรมศาสตร์ และรับหน่วยกิตสะสมเพื่อสำเร็จการศึกษาที่โครงการ TEP-TEPE

 3. โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทลัยคู่สัญญากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE)

TSE ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญามากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ จาก 5 ทวีปทั่วโลก เนื่องจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของเราบางแห่งไม่มีโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษา ดังนั้นเราจึงคัดเลือก 6 มหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาอย่างดีเยี่ยมในส่วนนี้

University Name

Programmes offered:หลักสูตรที่เปิดสอน

Application Semeter Application Deadline Travelling Period Requirements Estimated Expenses
University of Limerick, Ireland Biomedical Engineering, Mechanical Engineering,Civil Engineering, Design and Manufacture Engineering For Autumn Semester May - June September – December GPA 2.5, IELTS 6.0, 2nd year up Estimated living expenses around THB 250,000.- air fare is not included.
For Spring Semester September - October January – May
University of Stavanger, Norway Mechanical Engineering, Civil Engineering and Petroleum Engineering. For Autumn Semester March - April August – December GPA 2.5 IELTS 6.0, 2nd year up. Estimated living expenses around THB 250,000.- air fare is not included.
For Spring Semester October - November January – June
University West, Sweden Welding Technology, Production System, Mechanical Engineering and Natural Sciences. For Autumn Semester March - April August – January GPA 2.5, IELTS 6.0, 2nd year up. Estimated living expenses around THB 280,000.- air fare is not included.
For Spring Semester September - October January – June
University of Applied Sciences Kempten, Germany Electrical Engineering, Mechanical Engineering. For Winter Semester April - May October – February GPA 2.75, IELTS 6.0, German A2 level, 2nd year up Estimated living expenses around THB 200,000.- air fare is not included.
For Summer Semester September - October March – July
Sogang University, South Korea Electrical Engineering, Computer Science and Engineering, Chemical and Bio molecular Engineering, Mechanical Engineering. For Autumn Semester April - May September – January GPA 2.5 IELTS 6.0, 2nd year up. Estimated living expenses around THB 250,000.- air fare is not included.
For Spring Semeste September - October February – May
National Taiwan University of Sciences and Technology, Taiwan Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Chemical Engineering. For Autumn Semester April - May September – January GPA 2.5, IELTS 6.0, 2nd year up. Estimated living expenses around THB 250,000.- air fare is not included.
For Spring Semester October - November February – June

การเทียบโอนหน่วยกิต

การเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

 1. นักศึกษาต้องเปรียบเทียบหลักสูตรของทาง TSE และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ
 2. นักศึกษาควรปรึกษาฝ่ายวิชาการเพื่อขอคำแนะนำก่อนลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
 3. ขั้นตอนการโอนเทียบหน่วยกิตจะเริ่มดำเนินการเมื่อนักศึกษาเดินทางกลับมายังประเทศไทย และส่งมอบใบเกรด/ทรานสคริปต์ให้ทางโครงการ
 4. ขั้นตอนการโอนเทียบหน่วยกิตใช้เวลาโดยประมาณ 1 ภาคการศึกษาจึงจะแล้วเสร็จ

ติดต่อ:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนและการเดินทางได้ที่ TSE International Office ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

Email: amayuree@engr.tu.ac.th

โทร +66 (0) 25643001 ต่อ 3075