โครงการฝึกงานต่างประเทศ

TSE เราเชื่อว่า การศึกษาที่ดีนั้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่การศึกษาเพียงแค่ในชั้นเรียน แต่การปฏิบัติจริงในโลกของการทำงานเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน TSE มุ่งมั่นหล่อหลอมนักศึกษาของเราให้เป็นวิศวกรผู้รอบรู้ไม่เพียงเฉพาะในสาขาวิชาชีพตนเอง ยังครอบคลุมสาขาวิชาอื่น ๆ อีกด้วย

พันธกิจหลักของ TSE คือการสร้างวิศวกรหลากหลายสาขาวิชา ทางเราจึงได้จัดตั้งโครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศเพื่อขยายประสบการณ์ของนักศึกษาให้พร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่าสายงานอาชีพในอนาคต

โครงการฝึกงานระยะเวลา 2 เดือน ณ ต่างประเทศช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานระดับสากล เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร พัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแวดวงการทำงานจากประเทศต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา และบริษัทผู้ให้การสนับสนุนกับ TSE

รายชื่อมหาวิทยาลัยและประเทศที่ประกาศรับฝึกงาน

 1. Saitama University ประเทศญี่ปุ่น
 2. Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
 3. Tunghai University ประเทศไต้หวัน
 4. BK Birla ประเทศอินเดีย
 5. โครงการฝึกงานร่วมกับ CP ประเทศจีน

ข้อกำหนดการใช้งาน

 1. เป็นนักศึกษา TSE ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป
 2. นักศึกษาจะต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงานใดๆ ก่อนที่จะสมัครเข้าฝึกงาน ณ ต่างประเทศกับทางเรา
 3. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี หรือภาษาที่สาม

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. จัดอันดับผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดไปยังต่ำสุด
 2. เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการระหว่างประเทศของ TSE
 3. การคัดเลือกครั้งสุดท้ายจะดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

ช่วงเวลาการรับสมัคร: ธันวาคม

ประกาศผลผู้สมัคร: มกราคม - กุมภาพันธ์

ช่วงเวลาเดินทาง: มิถุนายน - กรกฎาคม