นักศึกษาหลักสูตร TEP

นักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา เพื่อศึกษาต่อในช่วงสองปีหลังของหลักสูตรปริญญา 4 ปี โดยเลือกหนึ่งมหาวิทยาลัย จากสามมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ดังนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาธ์เวล ประเทศออสเตรเลีย หรือมหาวิทยาลัยเคยู เลอเฟิน ประเทศเบลเยียม (เฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกล) โดยนักศึกษาจะต้องเลือกหนึ่งจากสามมหาวิทยาลัยดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกที่เช้ามาในโครงการ TEP-TEPE จากนั้นในภาคการศึกษาที่ 5 (หรือ ปี 2 เทอม 1) ประมาณช่วงเดือนกันยายนของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั้งสามแห่งข้างต้น

ในส่วนของเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาจำเป็นต้องคุณสมบัติดังนี้

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.40
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS Overall 6.0 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาทุกคนในหลักสูตร TEP - NU จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 25% เมื่อเข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมในช่วงสองปีหลังของหลักสูตร และรับส่วนลดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 15% หากเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเป็น 4 อันดับแรกของรุ่น

Programmes of study at The University of nottingham:

TEP - NU จะเปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเครื่องกล

เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ TEP-TEPE จึงได้จัดทำแผนข้อมูลสำหรับนักศึกษาในแต่ละปีตามไทม์ไลน์ด้านล่าง

กิจกรรม ช่วงเวลา
TEP - Nottingham กิจกรรมแรกพบ พฤศจิกายน
แนะนำแพลตฟอร์ม UCAS สำหรับสมัครเข้าเรียน กุมภาพันธ์
ส่งใบสมัคร UCAS กุมภาพันธ์ – มีนาคม
แชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า TEP- NU เมษายน
ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง มิถุนายน
เข้ารับการตรวจสภาพปอด มิถุนายน – กรกฎาคม
แนะนำการขอวีซ่า กรกฎาคม
วันสุดท้ายของการส่งผลสอบ IELTS 31 กรกฎาคม
TEP–TEPE จัดส่งผล GPA และ IELTS ของนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม กลางเดือนสิงหาคม
ได้รับจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัย (CAS) ปลายเดือนสิงหาคม
ขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ปลายเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน
สัปดาห์แห่งการต้อนรับนักศึกษาไทยที่นอตติงแฮม กลางเดือนกันยายน (รอประกาศ)
วันสุดท้ายที่เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม รอประกาศ
เข้าสู่คลาสเรียนที่ UoN กลางเดือนกันยายน (รอประกาศ)

ในส่วนของเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาจำเป็นต้องคุณสมบัติดังนี้

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS Overall 6.5 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0

TEP - UNSW จะเปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่:

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมอุตสาหการ    
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมเครื่องกล

โปรแกรมเพิ่มเติมซึ่งจะต้องเข้าศึกษามากกว่า 2 ปี ณ UNSW ได้แก่

 • ** วิศวกรรมเครื่องกล - การบินและอวกาศ
 • ** วิศวกรรมเครื่องกล - เมคคาทรอนิกส์ (ผสมผสานระหว่างวิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์)
 • ** วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์

รายละเอียดการเดินทางไปศึกษาต่อในแต่ละปี ดูตามไทม์ไลน์ด้านล่าง

กิจกรรม ช่วงเวลา
TEP - UNSW กิจกรรมแรกพบ พฤศจิกายน
รับสมัครทางออนไลน์/td> กลาง – ปลายเดือนกุมภาพันธ์
ส่งใบสมัคร UCAS กุมภาพันธ์ – มีนาคม
Early of March 2019 ต้นเดือนมีนาคม
วันสุดท้ายของการส่งผลสอบ IELTS 30 มิถุนายน
จัดส่งผล GPA ทั้ง 4 ภาคการศึกษา กลางเดือนมิถุนายน
ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง มิถุนายน
ส่งเอกสารขอวีซ่า กรกฎาคม – สิงหาคม
วันสุดท้ายที่เดินทางมาถึงเมืองซิดนีย์ กันยายน (รอประกาศ)
สัปดาห์แห่งการต้อนรับนักศึกษาไทยที่ UNSW กันยายน (รอประกาศ)
เข้าสู่คลาสเรียนที่ UNSW กันยายน (รอประกาศ)

ในส่วนของเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาจำเป็นต้องคุณสมบัติดังนี้

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS Overall 6.5 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
 • ต้องเป็นนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเท่านั้น

TEP - KU Leuven เปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรม ได้แก่

 • อิเล็กโทรเมคานิค (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
 • ** วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์

รายละเอียดการเดินทางไปศึกษาต่อในแต่ละปี ดูตามไทม์ไลน์ด้านล่าง

กิจกรรม ช่วงเวลา
TEP - KU Leuven 1st Presentation Session พฤศจิกายน
ประการรับสมัคร มกราคม
รับสมัครทางออนไลน์ กุมภาพันธ์
หมดเขตรับสมัครในระบบออนไลน์ 1 มีนาคม
วันสุดท้ายของการอัพโหลดผลสอบ IELTS 31 พฤษภาคม
วันสุดท้ายของการส่งทรานสคริปต์ GPA ทั้ง 4 ภาคการศึกษา กลางเดือนมิถุนายน
รับจดหมายตอบรับการเข้าศึกษา มิถุนายน
ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง สิ้นเดือนมิถุนายน
เตรียมเอกสารขอวีซ่า สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม
ส่งเอกสารขอวีซ่า สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม
วันสุดท้ายของการส่งทรานสคริปต์ GPA ทั้ง 5 ภาคการศึกษา กลางเดือนสิงหาคม
ออกเดินทางไปยังเบลเยียม ปลายเดือนสิงหาคม
เข้าสู่คลาสเรียนที่ KU Leuven สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน